Nehir kumu, su ve benzeri doğal malzeme kullanılarak uygulanan özel bir heykel sanatının öncülerinden olan ProSandArt, uluslararası kültürel ve sanatsal etkinlikler alanında hizmet veren bir kuruluştur. Kum heykel sanatının uluslararası alanda tanınmasını ve profesyonel bir sanat biçimi olarak kabul edilmesini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.

Birçok uluslararası kum heykel etkinliğini hayata geçirmiş olan ProSandArt, imza attığı projelerle geçtiğimiz onbeş yıl boyunca Avrupa’nın pek çok ülkesinde kum heykel sanatının ve kum heykel festivallerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Düzenlediği büyük organizasyonlarla hem heykeltıraşların hem de organizatörlerin ve yapımcıların gözünde haklı bir prestij kazanmıştır.

Uluslararası kum heykel festivalleri ve uluslararası kum heykel yarışmalarının belli formatlar, standartlar, kurallar ve düzenlemelerle düzenlenmesinde önemli bir rol oynamış ve bu tür etkinliklerin yerleşikleşmesini sağlamıştır. Portekiz, İspanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok ülkesinde kültürel ve sanatsal etkinliklere düzenleyici ve yapımcı olarak katılmaktadır. Ayrıca bu tür etkinliklere danışmanlık hizmeti vermekte, yarışmalarda uluslararası değerlendirme kurulu olarak jürilik görevinde bulunmaktadır.

Yarışmaların artması, kum heykel festivallerinin giderek daha nitelikli bir boyut kazanması ve sanatlarında uzmanlaşmış kum heykeltıraşlarının sayısının artması gibi gelişmelere uyum gösteren ProSandArt kendisini yenileyerek, stratejisini geleceğe dönük olarak planlamaya yönelmiş ve yapısında uzmanlaşmaya önem vererek hizmet ağını genişletmiştir.

Düzenlediği uluslararası kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra, büyük şirketlere ve kuruluşlara tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler konularında da hizmet vermektedir. Bu tür hizmetleri danışmanlıktan konsept ve tasarım geliştirmeye ve doğrudan tanıtım amaçlı özel kum heykel projelerine kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu özel kum heykel projeleri ürün tanıtımlarında, fuarlarda, açılış seremonilerinde, konferanslarda, eğlence parklarında ve büyük alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilmekte ve sergilenmektedir.

Ayrıca düzenlediği workshop ve seminer çalışmalarıyla eğitim alanında da hizmet vermektedir. Kurumlara sunduğu eğitim paketleri ve programlarıyla yetenekli heykeltıraşları kum sanatına özendirmekte, yeni kum heykeltıraşlarının yetişmesine ve kum heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, öğrencilere ve şirket çalışanlarına yönelik pedagojik amaçlı atölye çalışmaları düzenlemektedir. Bu özel kurslarda katılımcıların grup çalışmasının inceliklerini öğrenmelerine ve yaratıcılık, grup içi koordinasyon, işbölümü, işbirliği ve dayanışma gibi becerileri belirli bir sistematik yaklaşımla geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

ProSandArt yapısını ve stratejisini her geçen gün yenileyerek ileriki yıllarda yeni yaratıcı projelerle Kum Sanatının gelişimine katkıda bulunmaya devam etmeyi ve bu alandaki önderliğini sürdürmeyi hedeflemektedir.